ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Εκδοση αδειών οδήγησης

+ - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας ΑΜ
+ - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας Α1
+ - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας Α2
+ - Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας Α

+ - Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου B
+ - Άδεια Οδήγησης Φορτηγού Γ
+ - Άδεια Οδήγησης Λεωφορείου Δ
+ - Άδεια Οδήγησης Νταλίκας Γ + Ε

Συνήθεις διεκπεραιώσεις 

+ - Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας
+ - Αντίγραφο Διπλώματος Οδήγησης
+ - Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
+ - Ανανέωση Άδειας Οδήγησης σε νέου τύπου